핀커스코리아

Lượt xem: 7 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: 핀커스코리아

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: 이유정 부장
Số điện thoại di động: 010 2495 1043
Email: leeyoo@pincus.co.kr

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:

" People in Focus "

Exexeutive Search Firm

Địa điểm công ty: 서울시 강남구 테헤란로 124, ,
Năm thành lập: 01-01-1996
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0220513914
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của 핀커스코리아

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
핀커스코리아 (스포츠 악세사리) 생산팀 생산관리
대리
5-7 năm
Không yêu cầu
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
05-07-2019
(14 ngày)