Saramdul Studio

Lượt xem: 61 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Saramdul Studio

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: sanghwarhee@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Lee Sanghwa
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: quan4, Quận 4, TP HCM
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0826195440
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Saramdul Studio

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Saramdul Studio Admin staff (accounting, HR)
Trên 1 năm
Trên Trung cấp
TP HCM
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
27-05-2019
(30 ngày)