Công ty CP dược và TBYT Linh Lang

Lượt xem: 18 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Công ty CP dược và TBYT Linh Lang

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: duoclinhlang@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 37 Lục Niên, phường Vinh Tân, Vinh, Nghệ An
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0974497249
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Công ty CP dược và TBYT Linh Lang

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty CP dược và TBYT Linh... CÔNG TY DƯỢC VÀ TBYT LINH LANG TUYỂN DỤNG
Không yêu cầu
Trên Trung cấp
Nghệ An
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
11-03-2019
(14 ngày)