DB LIGHTEC VINA

Lượt xem: 1 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: DB LIGHTEC VINA

Mã số thuế: 2300983918
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: waynepark@dbgroup.co.kr

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: PARK WOOHYUN
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 68 Ly Thai To, Volvo Cuong, Bắc Ninh, Bắc Ninh
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0975254879
Điện thoại: 0975254879
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của DB LIGHTEC VINA

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
DB LIGHTEC VINA CNC 장비 AS 팀장
과장
Trên 5 năm
Trên Trung cấp
Bắc Ninh
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
12-01-2019
(30 Ngày)