Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Lượt xem: 58 | Số tin đăng: 0 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: tuyendung@vdsc.com.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 02862992006
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn