Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Lượt xem: 52 | Số tin đăng: 24 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: tuyendung@vdsc.com.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 02862992006
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân viên Môi giới Chứng khoán
Nhân viên
Không yêu cầu
Đại học
TP HCM
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
25-12-2018
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân viên Lễ tân, Hành chính
Nhân viên
Không yêu cầu
Trên Trung cấp
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
03-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân Viên Giao Dịch Khách Hàng Tổ Chức - Institutional Sales Trader
Nhân viên
Không yêu cầu
Đại học
TP HCM
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
03-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp
Nhân viên
Trên 1 năm
Đại học
TP HCM
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
03-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên viên Vận hành Core (.NET)
Nhân viên
Trên 1 năm
Đại học
TP HCM
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
03-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Môi giới tập sự
Thực tập sinh

Notice: Undefined offset: 27 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
03-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Nhân viên
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
03-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên Viên Hành Chính Quản Trị
Nhân viên
Không yêu cầu
Đại học
TP HCM
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
23-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân viên Môi giới Khách hàng cá nhân
Nhân viên
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
24-04-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên viên Phân tích Khách hàng cá nhân
Nhân viên
Đại học
TP HCM
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
27-02-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên Viên Phân Tích Khối Ngân Hàng Đầu Tư
Nhân viên
Trên 1 năm
Đại học
TP HCM
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
27-02-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên Viên Phân Tích Ngành
Nhân viên
Trên 1 năm
Đại học
TP HCM
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
27-02-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Nhân viên
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
27-02-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Môi Giới Tập Sự
Thực tập sinh
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
27-02-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên Viên Vận Hành Core (.NET)
Nhân viên
Trên 1 năm

Notice: Undefined offset: 19 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
TP HCM
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
27-02-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân viên Tư vấn Đầu tư chứng khoán
Nhân viên
Nhân viên mới
Đại học
Hà Nội
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
31-05-2019
(44 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Lập Trình Viên (Java Developer)
Nhân viên
1-3 năm
Đại học
TP HCM
15-20 Triệu
Nộp hồ sơ
01-07-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán
Nhân viên
Nhân viên mới
Đại học
TP HCM
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
03-07-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán_CN Hà Nội
Nhân viên
Không yêu cầu
Đại học
Hà Nội
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
10-07-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân viên Môi giới Khách hàng cá nhân
Nhân viên
Trên 1 năm
Đại học
TP HCM
12-15 Triệu
Nộp hồ sơ
26-10-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Lập trình viên Java (Java Developer)
Nhân viên
1-3 năm
Cao đằng
TP HCM
15-25 triệu
Nộp hồ sơ
01-11-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân viên Môi giới Khách hàng cá nhân
Nhân viên
Trên 1 năm
Đại học
Hà Nội
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
19-02-2020
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân Viên Vận Hành Core
Nhân viên
Trên 1 năm
Cao đằng
TP HCM
15-25 triệu
Nộp hồ sơ
19-02-2020
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên viên phát triển ứng dụng (Java)
Nhân viên
Trên 1 năm
Cao đằng
TP HCM
15-25 triệu
Nộp hồ sơ
28-02-2020
(14 ngày)