CÔNG TY CP TTH GROUP

Lượt xem: 35 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: CÔNG TY CP TTH GROUP

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: Nhân Sự
Số điện thoại di động: 0986133227
Email: tuyendung@tthgroup.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Nhân Sự
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty:
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của CÔNG TY CP TTH GROUP

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
CÔNG TY CP TTH GROUP TTHGroup tuyển dụng
Nhân viên
Tốt nghiệp Cao đằng
Nghệ An
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
11-12-2018
(14 Ngày)