CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH SƠN TÙNG

Lượt xem: 16 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH SƠN TÙNG

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: Nhân Sự
Số điện thoại di động:
Email: sontungelec@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Nhân Sự
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 180 Nguyễn Sỹ Sách - TP Vinh
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH SƠN TÙNG

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH SƠN... CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH SƠN TÙNG
Nhân viên
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Nghệ An
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
10-12-2018
(14 ngày)