CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NATURAL LIFE

Lượt xem: 19 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NATURAL LIFE

Mã số thuế: 0313574482
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: 3989ksy@hanmail.net

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: LEE JAE SUK
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Sky Center, so 5B duong Pho Quang, P2, Quan Tan Binh, HCM, Quận Tân Bình, TP HCM
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0387853289
Điện thoại: 0283636085
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU NATURAL LIFE

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU... *급구* 한국어 가능한 베트남 정직원 모집합니다.
기타
Không yêu cầu
Không yêu cầu
TP HCM
Thỏa thuận
Nộp hồ sơ
01-12-2018
(30 Ngày)