Công ty TNHH GiangMinh

Lượt xem: 8 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Công ty TNHH GiangMinh

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động: 0982840709
Email: Tronggiangtk86@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty:
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Công ty TNHH GiangMinh

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty TNHH GiangMinh Công ty TNHH GiangMinh tuyển NV kế toán làm việc tại HÀ NỘI
Tốt nghiệp Cao đằng
Hà Nội
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
30-11-2018
(14 Ngày)