프로페셔날핸즈인핸즈코리아(주)

Lượt xem: 12 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: 프로페셔날핸즈인핸즈코리아(주)

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: hyein@prohanzkorea.co.kr

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 서울특별시 강남구 봉은사로 84길 9 2층, ,
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 01031155120
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của 프로페셔날핸즈인핸즈코리아(주)

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
프로페셔날핸즈인핸즈코리아(주) Vietnamese recruitment
Không yêu cầu
Trên Đại học
TP HCM
Thỏa thuận
Nộp hồ sơ
27-11-2018
(14 Ngày)