Thợ và Lao động phổ thông tại Vinh

Lượt xem: 30 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Thợ và Lao động phổ thông tại Vinh

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động: 023886969
Email: nhansuhavinh@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Số 5 –Nguyễn Phong Sắc – TP Vinh – Nghệ An
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Thợ và Lao động phổ thông tại Vinh

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Thợ và Lao động phổ thông tại... Tuyển dụng Thợ và Lao động phổ thông tại Vinh gấp
Trung cấp
Nghệ An
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
16-11-2018
(14 ngày)