Ilsung Vina

Lượt xem: 165 | Số tin đăng: 2 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Ilsung Vina

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: 임백철
Số điện thoại di động: 01034127936
Email: baikchul@ilsungm.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Cho Woohyun
Thông tin công ty:

당사는 조명기구 제조 회사로서 중국, 한국에 공장이 있으며 베트남에 공장을 신규 설립하였습니다. 

주요 시장은 미국, 카나다, 유럽 이며 2017년 매출은 390억 입니다. 총 300명이 근무하고 있으며 본사는 서울에 위치하고 있습니다. 

 

We Ilsung are lighting facture manufacture who mainly supplying to USA market.

Total 300 employee, factory location in Korea, China.

Now we are opnning new factory in Hai Doung, Vietnam.  

Địa điểm công ty: Unnamed Road, Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương, 베트남
Năm thành lập: 01-03-1986
Website công ty: www.ilsungm.com
Di động: 0236619971
Điện thoại: 01090060786
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
2017 80,000,000,000 VND 830,000,000,000 VND 83,000,000,000 VND 300

Tin Đăng Của Ilsung Vina

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Ilsung Vina 하이증 인근 제조업체 한국어 통역 및 기타
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Hải Dương
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
14-11-2018
(30 ngày)
Ilsung Vina Import & Export position
사원
Không yêu cầu
Trên Đại học
Hải Dương
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
14-11-2018
(30 ngày)