MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (VIETNAM) LTD

Lượt xem: 47 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (VIETNAM) LTD

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: mektec@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: HCNS
Thông tin công ty:

Nippon Mektron, Ltd. began in November 1969 in Kukizaki Village (now Tsukuba City), Ibaraki Prefecture, as the flexible printed circuit board (FPC) manufacturing subsidiary of NOK Corporation.
Under the global brand “Mektec”, Mektec Nippon Mektron now provide FPCs to customers worldwide from our manufacturing and sales sites in every land: FPC, precision rubber, plastic components, precision plastic for Mobile, Automotive, Wearable devices, Robotics. 
Mektec Nippon Mektron is based 27 subsidiary sale and manufacture companies on China, Taiwan, Korea, Southeast Asia, America, Europe.
Mektec Vietnam was established in 2016 and located in Hung Yen province with main product (FPC). We are expending our business and welcoming skill candidates to join us.

ĐỊA ĐIỂMPlot K-3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province, 

Địa điểm công ty: Plot K-3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam.
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (VIETNAM) LTD

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
MEKTEC MANUFACTURING... Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
1-3 năm
Đại học
Hưng Yên
Thoả thuận sau phỏng vấn
Nộp hồ sơ
31-10-2018
(14 ngày)