Khách sạn Asean

Lượt xem: 37 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Khách sạn Asean

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động: 0977023666
Email:

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 114 Trần Phú, TP. Vinh, Nghệ An
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Khách sạn Asean

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Khách sạn Asean Khách sạn Asean tuyển nhân viên
Tốt nghiệp Trung cấp
Nghệ An
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
30-10-2018
(14 Ngày)