Công ty TNHH Minh Trung

Lượt xem: 26 | Số tin đăng: 4 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Công ty TNHH Minh Trung

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp lớn

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: nhansu02minhtrung@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Hà Thu Hằng
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 409 Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0979633902
Điện thoại: 0979633902
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của Công ty TNHH Minh Trung

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty TNHH Minh Trung Nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh
Nhân viên
Trên 3 năm
Đại học
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
30-10-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH Minh Trung Nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh
Nhân viên
Trên 3 năm
Đại học
Hà Nội
Chính sách của công ty
Nộp hồ sơ
26-12-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH Minh Trung Tuyển Trưởng Phòng Xuất Khẩu Lao Động
Trưởng phòng
Trên 1 năm
Đại học
Hà Nội
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
26-12-2018
(14 ngày)
Công ty TNHH Minh Trung Tuyển Trưởng Phòng Xuất Khẩu Lao Động
Trưởng phòng
Trên 1 năm
Đại học
Hà Nội
10-12 triệu
Nộp hồ sơ
26-12-2018
(14 ngày)