SANICO VIETNAM

Lượt xem: 44 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: SANICO VIETNAM

Mã số thuế: 2700714010
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: kskang@sanicovn.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 박동영
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Lot CN4, Gia Van Industrial Complex, Gia Vien District, Ninh Binh Province, Viet Nam, Gia Viễn, Ninh Bình
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0365KK
Điện thoại: 02293833579
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của SANICO VIETNAM

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
SANICO VIETNAM PBA 품질관리자
차장
7-10 năm
Trên Trung cấp
Ninh Bình
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ
30-10-2018
(14 Ngày)