TOP ENGINEERING & CONSTRUCTION

Lượt xem: 59 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 1

Thông Tin: TOP ENGINEERING & CONSTRUCTION

Mã số thuế: 3700402729-001
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: 최근환 상무이사
Số điện thoại di động: 0909605976
Email: choikeunhwan@naver.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 신경선
Thông tin công ty:

탑건설은 2001년 12월 20일 베트남 호치민에 진출 20여년의 종합건설업을 영위 중입니다. ‘고객지향, 정도지향, 미래지향’을 사훈으로 삼고 있습니다. 상업용.주거용 건축물과 생산.제조공장 플랜트 설비 신.증축뿐만 아니라, 투자분석 인.허가업무 리스크관리 마케팅 및 네트워킹까지 가능한 회사입니다. 지속경영 관련 탄탄한 재무구조를 바탕으로 역내.외 마케팅 능력, 임직원들의 전문성 등을 바탕으로 충분한 자질과 역량을 갖추고 있습니다. 호치민 본사 외에 하노이와 삼성전자가 입지한 사이공하이테크파크[SHTP]에 지점을 두고 베트남 전역을 커버하고 있습니다. 탑(塔)을 만드는 정성으로 베트남 탑(Top) 건설회사가 되겠습니다.   

Địa điểm công ty: SCS Building, Saigon Hi-Tech Park, District 9, , Bắc Giang
Năm thành lập: 20-12-2001
Website công ty:
Di động: 0909605976
Điện thoại: 02822532385
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 0 VND 0 VND 0 VND 50

Tin Đăng Của TOP ENGINEERING & CONSTRUCTION

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
TOP ENGINEERING &... ※ 건설회사 전기파트 대리·과장급 채용 ※
과장
Trên 3 năm
Trên Trung cấp
TP HCM
Thỏa thuận
Nộp hồ sơ
25-10-2018
(30 Ngày)