London Sales Vietnam

Lượt xem: 14 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: London Sales Vietnam

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Công ty nước ngoài

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: job.londonsalesvietnam@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 11 D4, Tan Hung Ward, District 7, ,
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 02822531641
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của London Sales Vietnam

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
London Sales Vietnam Sales Consultant
Nhân viên
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Hà Nội
7-10 triệu
Nộp hồ sơ
17-10-2018
(14 Ngày)