TOMATOENC Co., Ltd.

Lượt xem: 47 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: TOMATOENC Co., Ltd.

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: Dongsung, Park
Số điện thoại di động: 821046458077
Email: tomato@tomatoenc.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Dongsung, Park
Thông tin công ty:

TOMATOENC (Busan, South Korea) is total solution company providing Engineering Services for Gas & Oil Plant, Petrochemical Plant, Power Plant and Steel Structure. With this rapid growth, we are looking for new global talents working with us in South Korea for a long time. If  you want to know about us please see www.tomatoenc.com

Địa điểm công ty: 5F, 108 Goejeong-ro Saha-gu, Busan, South Korea, , Nước ngoài
Năm thành lập: 07-07-2017
Website công ty: www.tomatoenc.com
Di động: 821046458077
Điện thoại: 82517150888
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 0 VND 0 VND 0 VND 13

Tin Đăng Của TOMATOENC Co., Ltd.

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
TOMATOENC Co., Ltd. Engineer for Finite Element Analysis in Korea
사원
Không yêu cầu
Trên Thạc sĩ
Nước ngoài
Trên 50 triệu
Nộp hồ sơ
19-09-2018
(30 ngày)