SNE VINA CO.,LTD

Lượt xem: 95 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 6

Thông Tin: SNE VINA CO.,LTD

Mã số thuế: 0700805899
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: goodday50@daum.net

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: KWON TAE HOON
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Dong Van 2 industrial Park, Bach Thuong commune, Duy Tiên, Hà Nam
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 01222373040
Điện thoại: 01222373040
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0

Tin Đăng Của SNE VINA CO.,LTD

Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
SNE VINA CO.,LTD MCT업체 품질 관리자 모집
과장
Trên 1 năm
Không yêu cầu
Hà Nam
Thỏa thuận
Nộp hồ sơ
29-08-2018
(30 Ngày)