Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

조회수: 41 | 채용공고: 23 | 지원자: 1

회사정보: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

세금 코드:
기업 형태: 상장기업

담당자

담당자:
휴대폰:
Email: tuyendung@vdsc.com.vn

기본정보

대표자:
회사정보:
회사주소: 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM
설립일: 01-01-1970
회사 웹사이트:
휴대폰:
전화번호: 02862992006
FAX:

재무정보/규모

년도 자본금 매출액 순이익 직원수
0 VND 0 VND 0 VND 0

진행중인 채용공고 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

회사명 채용공고 학력/경력 지역/급여 등록일/마감일
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân viên Môi giới Chứng khoán
Nhân viên
경력무관
대학4년 졸업
TP HCM
7-10 백만동
Nộp hồ sơ
25-12-2018
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân viên Lễ tân, Hành chính
Nhân viên
경력무관
대학2년 졸업 이상
Hà Nội
회사내규에 따름
Nộp hồ sơ
03-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân Viên Giao Dịch Khách Hàng Tổ Chức - Institutional Sales Trader
Nhân viên
경력무관
대학4년 졸업
TP HCM
회사내규에 따름
Nộp hồ sơ
03-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp
Nhân viên
1년 이상
대학4년 졸업
TP HCM
회사내규에 따름
Nộp hồ sơ
03-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên viên Vận hành Core (.NET)
Nhân viên
1년 이상
대학4년 졸업
TP HCM
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
03-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Môi giới tập sự
Thực tập sinh

Notice: Undefined offset: 27 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
Hà Nội
회사내규에 따름
Nộp hồ sơ
03-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Nhân viên
경력무관
대학4년 졸업
Hà Nội
회사내규에 따름
Nộp hồ sơ
03-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên Viên Hành Chính Quản Trị
Nhân viên
경력무관
대학4년 졸업
TP HCM
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
23-01-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân viên Môi giới Khách hàng cá nhân
Nhân viên
경력무관
대학4년 졸업
Hà Nội
회사내규에 따름
Nộp hồ sơ
24-04-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên viên Phân tích Khách hàng cá nhân
Nhân viên
대학4년 졸업
TP HCM
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
27-02-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên Viên Phân Tích Khối Ngân Hàng Đầu Tư
Nhân viên
1년 이상
대학4년 졸업
TP HCM
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
27-02-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên Viên Phân Tích Ngành
Nhân viên
1년 이상
대학4년 졸업
TP HCM
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
27-02-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Nhân viên
경력무관
대학4년 졸업
Hà Nội
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
27-02-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Môi Giới Tập Sự
Thực tập sinh
경력무관
대학4년 졸업
Hà Nội
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
27-02-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên Viên Vận Hành Core (.NET)
Nhân viên
1년 이상

Notice: Undefined offset: 19 in /home/jobpro/domains/jobpro.vn/private_html/modules/employer/views/home/default.php on line 268
TP HCM
면접 후 결정
Nộp hồ sơ
27-02-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân viên Tư vấn Đầu tư chứng khoán
Nhân viên
신입
대학4년 졸업
Hà Nội
7-10 백만동
Nộp hồ sơ
31-05-2019
(44 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Lập Trình Viên (Java Developer)
Nhân viên
1-3년
대학4년 졸업
TP HCM
15-20 백만동
Nộp hồ sơ
01-07-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán
Nhân viên
신입
대학4년 졸업
TP HCM
7-10 백만동
Nộp hồ sơ
03-07-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán_CN Hà Nội
Nhân viên
경력무관
대학4년 졸업
Hà Nội
7-10 백만동
Nộp hồ sơ
10-07-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân viên Môi giới Khách hàng cá nhân
Nhân viên
1년 이상
대학4년 졸업
TP HCM
12-15 백만동
Nộp hồ sơ
26-10-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Lập trình viên Java (Java Developer)
Nhân viên
1-3년
대학3년 졸업
TP HCM
15-25 백만동
Nộp hồ sơ
01-11-2019
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân viên Môi giới Khách hàng cá nhân
Nhân viên
1년 이상
대학4년 졸업
TP HCM
7-10 백만동
Nộp hồ sơ
19-02-2020
(14 ngày)
Công ty Cổ phần Chứng khoán... Nhân Viên Vận Hành Core
Nhân viên
2년 이상
대학4년 졸업
TP HCM
15-25 백만동
Nộp hồ sơ
19-02-2020
(14 ngày)