công ty giải pháp nhân sự Bùi Gia

Views: 87 | Job Post: 3 | Candidate: 0

Company Inform: công ty giải pháp nhân sự Bùi Gia

Tax code:
Type of company: Small-Medium company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: nhungphongnhansu2018@gmail.com

BASIC INFORMATION

Owner:
Company Profile:
Company address: 92 khu đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông, HN, Q. Hà Đông, Hà Nội
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number:
Phone number: 0987418937
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post công ty giải pháp nhân sự Bùi Gia

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
công ty giải pháp nhân sự Bùi... Tuyển 15 nhân viên bảo vệ
Unrelated career
Not relevant
Hà Nội
5-7 million
Nộp hồ sơ
24-08-2018
(14 ngày)
công ty giải pháp nhân sự Bùi... Tuyển công nhân cơ khí
Not relevant
Hà Nội
7-10 million
Nộp hồ sơ
24-08-2018
(14 ngày)
công ty giải pháp nhân sự Bùi... Công nhân sản xuất bánh ngọt
Not relevant
Hà Nội
5-7 million
Nộp hồ sơ
24-08-2018
(14 ngày)