CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH LONG

Views: 71 | Job Post: 1 | Candidate: 0

Company Inform: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH LONG

Tax code:
Type of company: Small-Medium company

Manager

Manager: HCNS
Mobile phone:
Email: thanhlonghr2017@gmail.com

BASIC INFORMATION

Owner:
Company Profile:
Company address: Thôn Đình Dù-Xã Đình Dù- Huyện Văn Lâm- Hưng Yên
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number: 0987562626
Phone number:
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH LONG

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH... Công nhân vận hành máy CNC
1 year over
Over 2 years college
Hà Nội
7-10 million
Nộp hồ sơ
16-07-2018
(14 ngày)