Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Phân Bón

Views: 23 | Job Post: 1 | Candidate: 0

Company Inform: Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Phân Bón

Tax code:
Type of company:

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email:

BASIC INFORMATION

Owner: MS Ngọc Mỹ
Company Profile:
Company address: 58 Đình Nghi Xuân, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number:
Phone number:
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Phân Bón

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Nhân Viên Kinh Doanh Ngành... Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Phân Bón
Đắk Lắk
Decision after interview
Nộp hồ sơ
20-10-2017
(30 ngày)