Công ty TNHH Eduen Vina

Views: 80 | Job Post: 2 | Candidate: 0

Company Inform: Công ty TNHH Eduen Vina

Tax code: 0801325560
Type of company: Foreign company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: eduenvina@gmail.com

BASIC INFORMATION

Owner: Lee Jong Seok
Company Profile:
Company address: Nhà xưởng số 5 và số 6 Lô NQ, KCN Đại An, Km 51, Quốc lộ 5, Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Hải Dương, Hải Dương
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number: 0988942792
Phone number: 0988942792
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post Công ty TNHH Eduen Vina

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH Eduen Vina Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Laser Drill (máy khoan bằng laser)
Thoả thuận sau phỏng vấn
1 year over
2 years college
Thái Nguyên
10-15 million
Nộp hồ sơ
11-11-2020
(14 ngày)
Công ty TNHH Eduen Vina Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy BBT (máy đo điện của sp mạch)
Thoả thuận sau phỏng vấn
Not relevant
Thái Nguyên
10- 12 triệu
Nộp hồ sơ
11-11-2020
(14 ngày)