Công ty TNHH Sức sống Tâm An

Views: 9 | Job Post: 2 | Candidate: 0

Company Inform: Công ty TNHH Sức sống Tâm An

Tax code:
Type of company: Small company

Manager

Manager: Nguyễn Thị Vân Anh
Mobile phone: 0984320683
Email: xanh.nguyen@serenitydental.vn

BASIC INFORMATION

Owner:
Company Profile:
Company address: 16 Châu Long, Q. Ba Đình, Hà Nội
Founded date: 24-09-2015
Company Website: www.serenitydentalclinic.com
Phone number: 0984320683
Phone number: 0984320683
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post Công ty TNHH Sức sống Tâm An

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH Sức sống Tâm An Nhân viên DVKH tiếng Anh
Nhân viên
1 year over
3 years college
Hà Nội
10- 12 triệu
Nộp hồ sơ
14-02-2020
(14 ngày)
Công ty TNHH Sức sống Tâm An Nhân viên Dịch vụ Khách Hàng tiếng Hàn
Nhân viên
1 year over
3 years college
Đà Nẵng
10- 12 triệu
Nộp hồ sơ
14-02-2020
(14 ngày)