CÔNG TY TNHH KANG HWASEONG VINA

Views: 127 | Job Post: 1 | Candidate: 0

Company Inform: CÔNG TY TNHH KANG HWASEONG VINA

Tax code:
Type of company: Foreign company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: hien.starlogistics@gmail.com

BASIC INFORMATION

Owner:
Company Profile:
Company address: Tầng 7, số 184 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, , Hà Nội
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number:
Phone number: 0816512482
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post CÔNG TY TNHH KANG HWASEONG VINA

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
CÔNG TY TNHH KANG HWASEONG... Tuyển dụng Kế toán+Phiên dịch+Cơ khí
Thoả thuận sau phỏng vấn
Over 2 years
4 years uiversity
Hà Nội
10-15 million
Nộp hồ sơ
04-02-2020
(14 ngày)