Cty TNHH TM Marketing vinh Phuc

Views: 16 | Job Post: 1 | Candidate: 0

Company Inform: Cty TNHH TM Marketing vinh Phuc

Tax code: 0314363685
Type of company: Small company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: huymarketing2006@gmail.com

BASIC INFORMATION

Owner: Nguyen Hoang Thanh Huy
Company Profile:
Company address: C3/29A, Nữ Dân Công- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Tp.HCM, H. Bình Chánh, TP HCM
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number: 0904697548
Phone number: 0904697548
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post Cty TNHH TM Marketing vinh Phuc

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Cty TNHH TM Marketing vinh... CầnTuyển 05 nhân viên kinh doanh
Nhân viên
1 year over
High school
Bình Dương
5-7 million
Nộp hồ sơ
14-09-2019
(14 ngày)