Công ty TNHH Daegun Daegun

Views: 126 | Job Post: 1 | Candidate: 0

Company Inform: Công ty TNHH Daegun Daegun

Tax code: 2500623609
Type of company: Small-Medium company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: ngantranthu.hp@gmail.com

BASIC INFORMATION

Owner: Nam Sang Yong
Company Profile:
Company address: Nhà xưởng số 5, Lô CN12, KCN Khai Quang, TP. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number: 0977819815
Phone number: 02113581333
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post Công ty TNHH Daegun Daegun

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH Daegun Daegun Tuyển phiên dịch tiếng Hàn Quốc
Nhân viên
1 year over
Not relevant
Vĩnh Phúc
15-20 million
Nộp hồ sơ
06-07-2019
(14 ngày)