Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Việt An

Views: 27 | Job Post: 3 | Candidate: 0

Company Inform: Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Việt An

Tax code: 0311731570
Type of company: Small-Medium company

Manager

Manager:
Mobile phone:
Email: minh.vacons@gmail.com

BASIC INFORMATION

Owner:
Company Profile:
Company address: 47 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Founded date: 01-01-1970
Company Website:
Phone number: 0901479757
Phone number: 02835540216
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Việt An

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty TNHH Kiến Trúc Xây... Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh dự án văn phòng
Nhân viên
1-3 years
Over high school
TP HCM
Company policy
Nộp hồ sơ
07-01-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH Kiến Trúc Xây... Tuyển dụng Project Manager
Nhân viên
1-3 years
Over high school
TP HCM
Company policy
Nộp hồ sơ
07-01-2019
(14 ngày)
Công ty TNHH Kiến Trúc Xây... Tuyển dụng Nhân viên SEO & IT SUPPORT
Nhân viên
1-3 years
Over high school
TP HCM
Decision after interview
Nộp hồ sơ
07-01-2019
(14 ngày)