CÔNG TY TNHH DU LỊCH, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NTD

Views: 32 | Job Post: 1 | Candidate: 0

Company Inform: CÔNG TY TNHH DU LỊCH, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NTD

Tax code:
Type of company: Medium-Large company

Manager

Manager: Bộ phận Nhân sự
Mobile phone: 02439425117
Email: hr@ntdtravel.com.vn

BASIC INFORMATION

Owner:
Company Profile:
Company address: Tầng 5, 115 Lê Duẩn, Hà nội, , Hà Nội
Founded date: 01-01-2003
Company Website:
Phone number:
Phone number: 02439425117
FAX:

Financial Information/Scale

Year Capital Amount Sales Amount Net profit Number of employees
0 0 VND 0 VND 0 VND 0

Ongoing Job Post CÔNG TY TNHH DU LỊCH, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NTD

Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
CÔNG TY TNHH DU LỊCH, DỊCH VỤ... Tài xế - lái xe
Nhân viên
5 years↑
Not relevant
Hà Nội
7-10 million
Nộp hồ sơ
25-08-2018
(14 ngày)