Cẩm Nang Việc Làm

Bảng lương cơ sở áp dụng năm 2019

07/11/2018 | 09:24 : Lượt xem 245

Những ngày qua, nhiều thành viên có hỏi về bảng lương cơ sở áp dụng trong năm 2019 được thực hiện như thế nào.  Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý thành viên bảng lương cơ sở năm 2019 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Giai đoạn

Mức lương

Cơ sở pháp lý

Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6/2019

1.390.000 đồng/tháng

- Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Quốc hội ban hành.

- Khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Các văn bản hướng dẫn:

- Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

- Thông tư 68/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

- Thông tư 88/2018/TT-BQPhướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Từ ngày 01/7 đến ngày 31/12/2019

1.490.000 đồng/tháng

(dự kiến)

Dự kiến trong tháng 11/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Theo tính toán, mức lương tối thiểu trên (tăng từ 160.000 đồng – 200.000 đồng so với hiện hành năm 2018, tương ứng với mức tăng theo tỷ lệ phần trăm từ 5 - 5,8% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 5,3%).


Việc điều chỉnh lương tối thiểu dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2018 dự kiến khoảng 3,5% - 4% để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 1,3% - 1,8% để thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.


Những đối tượng sau được tăng lương theo quy định:


Người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới (mức lương tối thiểu vùng 2019);


Người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới nhưng được người sử dụng lao động xem xét nâng lương cho phù hợp với thang lương, bảng lương mới của doanh nghiệp./.

 

Xem thêm: Tuyển kế toán chưa kinh nghiệm ở Đà Nẵng

Việc làm ở Đà Nẵng không bằng cấp