Cẩm Nang Việc Làm

08 chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2018

23/10/2018 | 09:39 : Lượt xem 986


 Những “Chính sách Thương mại – XNK có hiệu lực từ cuối tháng 10/2018” , các doanh nghiệp lưu ý các mục dưới đây:


1. Tăng hạn mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất nông nghiệp


Theo Nghị định 116/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 25/10/2018), cá nhân, hộ gia đình thuộc các trường hợp dưới đây được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm với hạn mức tương ứng như sau:


- Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ trường hợp nêu tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 55/2015/NĐ-CP) (tăng 50 triệu đồng);


- Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn (tăng 100 triệu đồng).


Bên cạnh đó, Nghị định này còn bổ sung quy định về chủ thể đứng tên vay vốn của hộ gia đình, cụ thể:


- Các thành viên của hộ gia đình là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn; hoặc


- Các thành viên của hộ gia đình ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn;


Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 


2. Mới: Hướng dẫn đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu


Thông tư 21/2018/TT-BYT hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung, thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền và dược liệu, áp dụng đối với các trường hợp sau:


- Thuốc cổ truyền;


- Vị thuốc cổ truyền được bào chế dưới dạng cổ truyền hoặc hiện đại;


- Dược liệu thuộc danh mục dược liệu phải đăng ký lưu hành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tại Điều 93 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017.


Tuy nhiên, Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:


- Thuốc cổ truyền quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47, khoản 2 Điều 60 và khoản 1, khoản 2 Điều 70 Luật dược;


- Dược liệu quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật dược và bán thành phẩm dược liệu.


Xem chi tiết tại Thông tư 21/2018/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 28/10/2018).


3. Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam


Thông tư 11/2018/TT-BNV ban hành 83 chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam trong 12 nhóm chỉ tiêu sau:


- Chỉ số tổng hợp;


- Dân số thanh niên và nhân khẩu học;


- Lao động - việc làm;


- Tham gia tổ chức chính trị xã hội, hoạt động xã hội - tình nguyện;


- Khoa học và công nghệ;


- Giáo dục, đào tạo và dạy nghề;


- Y tế, sức khỏe;


- Văn hóa, thể dục, thể thao;


- Công nghệ thông tin và truyền thông;


- Mức sống thanh niên;


- Trật tự an toàn xã hội và tư pháp;


- Tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nhận thức cho thanh niên.


Thông tư 11/2018/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2018.


4. Hướng dẫn xác định giá điện đối với sinh viên thuê nhà trọ dưới 12 tháng


Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện.
Theo đó, trường hợp cho sinh viên, người lao động (không phải là một hộ gia đình) thuê nhà với thời hạn thuê dưới 12 tháng thì giá bán lẻ điện sinh hoạt được xác định như sau:


- Nếu chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.


- Nếu chủ nhà có kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện cấp định mức cứ 04 người được tính là 1 hộ sử dụng để tính định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể:


+ 01 người được tính là 1/4 định mức, 02 người được tính là 1/2 định mức;


+ 03 người được tính là 3/4 định mức, 04 người được tính là 1 định mức


Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 26/10/2018.
 

Xem thêm: Tuyển nhân viên công nghệ thông tin tại Nghệ An