Nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh

Công ty TNHH Minh Trung

Closed
CAREERS:  3 years ↑
Employment type:   Full-time job
Working area:  Hà Nội
Salary: Company policy

End of Reception: 08/11/2018

Type of Industry: 

Sales·Distribution,Food processing·Development,Consulting·Investment support

Views: 55 Candidate: 0 Save: 0

Job Posting: Nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh

RECRUITMENT GUIDELINE

Number of Recruits: 2 person
Job Category:  Sales planning·Management·Support,Planning·Strategy·Management
Department: Phòng Kế Hoạch
Position/Title: Staff
Recruiting Sectors/Job Descriptions:

- Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo Tháng, Quý, Năm

- Theo dõi xuất nhập tồn nguyên liệu

- Theo dõi đơn đặt hàng mua NL, PL sản xuất

- Tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh của các chi nhánh trực thuộc

- Tổng hợp, báo cáo, đề xuất, triển khai.

Qualifications and preferential terms

Educational Background: 4 years uiversity
Apply Qualification

- Có khả năng quản lý

- Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương tại các nhà máy, Công ty.

Major/Department: Commercial business,Economics,Business Administration.
Certificate: IELTS.
Preferential Conditions: Possible to work overseas,Nearby residents.
Foreign Language : English.
Experts : .
Sex: No relation sex

Working Condition

Salary: Cạnh tranh
Welfare Benefits: Lunch provide,Commuter bus service,Social insurance,Telephone fee,Health screenings,Long-term employee awards.
Company address:: Thôn, Thống Nhất, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
View Map
Working area: Hà Nội

Reception Period and Method

Reception period: 30/10/2018 ~ 08/11/2018
How to Reception: Apply Online
Application Form: JOBPRO ONLINE CV

Recruitment Procedures and Required Documents

Recruitment Procedures:
Required Documents:

- CV thông tin gửi về mail: nhansu02@gmail.com

- Hoặc liên hệ số điện thoại: 0979633902

 

Contact to Us

Manager: Hà Thu Hằng
Department: Phòng Hành Chính Nhân Sự
Phone number: 0979633902
Phone number: 0979633902
Please apply now !
Nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Share to: